Hekimler Seçime Gidiyor: Yönetimdeki Gruptan Açıklama

  • 03 Nisan 2018 10:47
  • 31726
  • 0 Yorum
Hekimler Seçime Gidiyor: Yönetimdeki Gruptan Açıklama

İstanbul Tabip Odası’ndan Demokratik Katılım Grubu, yönetim kurulu seçimleri öncesi yaptığı toplantıyla adaylarını tanıttı.

Demokratik Katılım Grubu, 15 Nisan Pazar günü, İstanbul Erkek Lisesi’nde yapılacak seçimlere “Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede mesleğimiz, mesleki İtibarımız, meslek örgütümüz” sloganıyla katılıyor.

Grubun İstanbul Tabip Odası 2018-2020 dönemi yönetim kurulu adayları ise, Pınar Saip, Rukiye Eker Ömeroğlu, Murat Ekmez, Güray Kılıç, Recep Koç, Osman Küçükosmanoğlu ve Osman Öztürk.

Toplam 55 kişilik aday listesinde 23 kadın aday bulunuyor.

35 bin üye doktor var

Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Dr. Öztürk, toplam üye sayısının 35 bin olduğunu ancak daha önceki seçimlerde beş bin üyenin oy kullandığını söyledi. Öztürk bunun nedenini seçimin tek merkezde yapılması olarak açıkladı. Ancak seçim komitesi devlet tarafından atandığı için müdahale edemediklerini söyledi.

Demokratik Katılım Grubu’na ilişkin ise şöyle konuştu:

“Grubumuz İstanbul Tabip Odası’nda 30. yılını doldurdu. 2002’den beri kesintisiz olarak yönetimde. Hem hekim haklarını hem hasta haklarını birlikte savunan bir topluluk.”

Demokratik Katılım Grubu’nun 2018-2020 dönemi çalışma öncelikleri şöyle açıklandı:

* İstanbul Tabip Odası’nın çağdaş, laik, demokratik yapısını korumak ve geliştirmek, sağlığın piyasalaştırılmasına, ticarileştirilmesine karşı kamucu-toplumcu politikaları savunmak.

* İş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık, klinik özerklik için mücadele etmek, emekli hekim maaşlarının arttırılması için mücadeleyi sürdürmek, tabip odası çalışmalarına daha fazla hekim katılımını sağlamak, çalışmalarımızı en hızlı bir şekilde üyelerimize duyurmak, üyelerimizle iletişimi arttırmak, sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek.

* Hekimlerin özlük haklarının düzeltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele etmek, sağlık hizmetinin hastaya ve hekime yaraşır şekilde, insan onuruna uygun koşullarda verilmesi için çalışmak.

* Halk sağlığını korumaya yönelik akademik çalışmalara katkıda bulunmak, umut tacirlerinin hastaları istismar etmesine karşı yürütülen faaliyetleri sürdürmek, hastaların doğru bilimsel ve güncel tanı ve tedavi yöntemlerine ulaşmasına katkıda bulunmak, akılcı ilaç kullanımına destek vermek.

* Toplumu ve basını bilim dışı tedaviler konusunda uyarıcı faaliyetlerde bulunmak, web sayfasında halkı sağlık konusunda bilgilendirici sayfa açmak, hekim ve hasta güvenliğinin sağlanması için mücadele etmek, sağlık hizmet sunumunda etik ilkelere dayalı iyi hekimlik uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

* Tıp, uzmanlık, yan dal ve mezuniyet sonrası eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmak, liyakata değil sadakata göre yapılan mesleki yükselme ve idari görevlendirmelere karşı çıkmak, bağımsız akademik çalışmalar önündeki engellerin kaldırılması için çalışmak.

* Endüstri ile ilişkilerde etik ilkeler konusunda çalışmalar yapmak, tanı ve tedavi maliyetlerindeki gereksiz harcamalara dikkat çekmek, özel hastanelerdeki hekim emeği sömürüsüne karşı mücadele etmek.

Yönetim Kurulu adayları kimdir?

Prof. Dr. Pınar Saip: İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi. 2012-2014 arası Türk Tıbbi Onkoloji Derneği başkanı, 2016-2018 arası Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez delegesiydi.

Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu: Çocuk Sağlığı, Çocuk Kardiyolojisi ve Romatolojisi Uzmanı. İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi. 2006-2009 arası aynı fakültede dekan yardımcılığı, 2012’de fakültenin senatörlüğünü, 2014-2016 arası etik kurul üyeliği ve TTB merkez delegesi olarak görev yaptı.

Dr. Murat Ekmez: Haseki Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. İTO Temsilciler Kurulu, İnsan Hakları ve Asistan Hekim komisyonları üyesi. 2016-2018 arası TTB Merkez delegesiydi.

Dr. Güray Kılıç: Patoloji uzmanı, serbest hekim. İTO Sağlık Politikaları ve Özel Hekimlik komisyonları üyesi. 2002-2006 arası İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2006-2014 arası TTB Merkez delegesiydi.

Dr. Recep Koç: Bayrampaşa, Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi. TTB Aile Hekimleri Kolu ve İTO Aile Hekimleri Komisyonu üyesi. 2010-2012 arası İSTAHED Yönetim Kurulu üyesiydi.

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi uzmanı. Emekli öğretim üyesi. 2000-2002 ve 2008-2012 arası Adana Tabip Odası TTB Merkez delegesi, 2004-2008 arası Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu başkanı, 2016-2018 arası İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan üyesiydi.

Dr. Osman Öztürk: İTO Sağlı Politikaları Komisyonu ve Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu üyesi. 2002-2004 arası İTO Yönetim Kurulu, 2006-2010 ve 2014-2018 arası TTB Merkez delegesi, 2010-2014 arası TTB Merkez Konseyi üyesiydi.

Demokratik Katılım Grubu’nun bütün adayları

Denetleme Kurulu: Nazmi Algan, Zeynep Solakoğlu, Atıl Yüksel.

Onur Kurulu: Yavuz Ceylan, Nergis Erdoğan, Gökhan Ersoy, Selma Okkaoğlu Mutlu, Lütfi Telci.

Merkez Delegasyon: Süheyla Ağkoç Ocak, Çiğdem Arslan, Ali Çerkezoğlu, Yelda Emek, Hakan Gürvit, Şebnem Korur Fincancı, Süleyman Özyalçın, Hatıra Topaklı, Gizem Akça, Emel Atik, Tahsin Çınar, İncilay Erdoğan, Hakkan Hekimoğlu, Samet Mengüç, Ali Özyurt, Ozan Toraman, İbrahim Fuat Akgül, Muzaffer Başak, Çağla Demir, Selçuk Erez, Vahap Karabulut, Ertuğrul Oruç, Aytekin Sağlam, Esin Tuncay, Özdemir Aktan, Ayşegül Bilen, Alper Döventaş, Taner Gören, Feray Kaya Kalafat, Bülent Önal, Çağla Seven, Raşit Tükel, Müjgan Alikaşifoğlu, Onur Çeçen, Haydar Durak, Aytül Gürbüz Tükel, Elif Kırteke, Huri Özdoğan, Hüsnü Süslü, Deniz Türkyılmaz Mut.

(TP)

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, halklara ve inançlara saldıran, nefret suçu ve cinsiyetçi söylemler içeren, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Editörün Seçtikleri

Video Galeri

Arşivde Ara

Sizehaber'de Hangi Dilde Haber Yayınlansın?

  • Kürtçe
  • İngilizce
  • Diğer
  • Fransızca
  • İspanyolca
  • Almanca

Hava Durumu

Foto Galeri

Piyasa Durumu

DOLAR
r57shellr57shell