AKADEMİSYEN DAVAARI / GÜNCELLENİYOR: Hakimden Avukat Kısıtlamasına "Hindistan’daki Yolcu Otobüsleri" Tanımı

  • 07 Aralık 2017 06:00
  • 93
  • 0 Yorum
AKADEMİSYEN DAVAARI / GÜNCELLENİYOR: Hakimden Avukat Kısıtlamasına "Hindistan’daki Yolcu Otobüsleri" Tanımı

Haberin İngilizcesi / Kürtçesi için tıklayın

Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacılarına yönelik davalar bugün üç ayrı mahkemede devam ediyor.

34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 duruşma görülüyor. Bu davalarda İstanbul Üniversitesi’nden altı, Galatasaray Üniversitesi’nden altı akademisyen yargılanıyor.

Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianamede akademisyenler 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7/2 maddesinde yer alan “Terör örgütü propagandası” ile suçlanıyor.

8. duruşma

15.55: Avukat Ziya Çelik usulü itirazları ve duruşma salonunda olanlarla ilgili beyanda bulunmaya başladı. Mahkemenin müdafi sınırlaması kuralını duruşmayı açmaksızın gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirtti.

AYM'nin seferberlikte dahi olsa savunma hakkına ilişkin getirilecek kısıtlamaların savunmanın kutsallığını zarar vereceğine dair 1963 tarihli kararını hatırlattı. Çelik, sınırlamaya yönelik KHK uygulamasının hukuka aykırı olduğunu düşündüklerini söyledi, buna yönelik kararın kaldırılıp zapta geçirilmesini talep etti.

Avukat Ali Saygı, kısıtlama nedeniyle müdafilik görevini yapamayan beş avukatın isimlerini mahkeme başkanına söyledi.

Avukat Devrim Avcı Özkurt, olağanüstü hal yargılamalarında gözden çıkan en önemli şeyin ceza yargılamasında kişi hak ve özgürlüklerinin korunması olarak ifade edilen kavram olduğunu söyledi. Akademisyenlerin ifade özgürlüğü haklarını kullandıklarını ve Anayasa, AYM ve AİHM içtihatlarına göre ceza verilemeyeceğini belirtti.

15.45: Üç avukat kısıtlaması tartışması devam etti

Duruşmalara verilen yarım saatlik aradan sonra İstanbul Üniversitesi'nden Murat Birdal'ın davası başladı. Birdal’ın sekiz avukat avukatlara ayrılan bölüme geçti.

Mahkeme başkanı, “Hindistan’daki yolcu taşıma otobüslerine ülkemizi çevirmeyelim. Sabah yaşanan hadiseye çok üzüldüm. Yabancı ülkelerden gelen birileri de vardı. Dünyanın hiçbir ülkesinde mahkemeler şekilsiz kuralsız yargılama yapmıyor. KHK çok açık, üç müdafi savunabilir” diyerek beş avukatın seyirci kısmına çıkmalarını istedi. 

Avukatlar bu durumun tutanağa geçilmesini isterken, hakim duruşmayı açmadığını söyleyerek arkaya geçmelerini istedi. “Duruşmayı açtıktan sonra beyanınızı söylersiniz zapta geçeceğim” dedi. Avukatlar duruma tepki gösterdi. Üç avukat dışındaki avukatlar seyircilere ayrılan kısma geçti. 

7. duruşma

14.34: İstanbul Üniversitesi’nden akademisyen Özgün Akduran’ın avukatı Özlem Ayata, derhal beraat talep etti. Bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurguladı. Ne TMK 7/2 ne TCK/301 yönünden suç oluştuğunu söyledi. Ayata 13. ACM dosyasının incelenmesini ve davaların birleştirilmesini istedi.

Savcı derhal beraat kararı verilmesi yönünde talebin usule ilişkin itiraz olmadığını öne sürerek bu talep üzerinden karar verilmesine yer olmadığını söyledi, birleştirme talebinin reddini istedi.  Mahkeme de talepleri reddetti.

Akduran, beraat kararı verileceğini düşündüğünü söyledi. Savunma için süre talep etti. Bir sonraki duruşma 10 Mayıs 2018’de.

5., 6. duruşma

13.47: Avukat, yurtdışında bulunan akademisyen Doğu Toksöz'ün mazeretine dair belgeleri mahkeme heyetine verdi. Mahkeme, mazereti kabul etti. Avukata müvekkilinin savunmasını celse arasında ya da bir dahaki celseye mahkemede hazır etmesi için süre verilmesine karar verdi. Verilen süreye dek hazır edilememesi halinde sanık hakkında savunması alınması için bulunduğu ülkeye yazı yazılması ya da yakalama kararı çıkarılması gibi işlemlerin yapılabileceği hususunu ihtar etti. Bir sonraki duruşma 10 Mayıs 2018'de.

13.37: Bildiri ile ilgili akademisyenler Esra Mungan, Kıvanç Ersoy, Meral Camcı ve Muzaffer Kaya'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 301. maddeden yargılama yapılabilmesi için başvurulan Adalet Bakanlığı 301. maddeden yargılama yapılmasına izin vermişti.

Galatasaray Üniversitesi’nden Fatma Gül Karagöz’ün avukatı İlkan Koyuncu, bu davadaki yargılamanın da TCK/301 kapsamında kalma ihtimaline ilişkin soruşturma izni istenilmesini talep etti. Savcı, talebin reddini istedi. Mahkeme, sanık savunması alındıktan sonra gerektiğinde bu usulün değerlendirilebileceğini söyleyerek talebi reddetti.

Karagöz, savunması için ek süre talep etti. Bir sonraki duruşma 10 Mayıs 2018.

2., 3. ve 4. duruşmalar

13.05: Avukatlar diğer üç müvekkilleri için de ilk duruşmadaki usulü itirazlarını tekrarladı. Galatasaray Üniversitesi’nden akademisyen Cem Özatalay, İstanbul Üniversitesi’nden Raşit Tükel savunma için süre istedi. İki dava için de gelecek duruşma tarihi 10 Mayıs 2018.

Avukat Eyüboğlu, Galatasaray Üniversitesi'nden Ozan Çağlayan'ın yurtdışında akademik çalışmalarını yaptığını söyleyerek mahkemeye Fransızca belge sundu. Mahkeme Çağlayan'ın bulunduğu ülkede de savunma yapması için yazıların yazılmasına, gelecek duruşmada da savunma yapabileceğine, hakkında yakalama kararı çıkarılmasına verdi. Eyüboğlu'nun itirazı üzerine yakalama kararının evraklar tamamlandığı zaman kaldırılabileceğini söyledi. Çağlayan'ın duruşma tarihi, 17 Temmuz 2018. 

1. duruşma 

12.38: Mahkeme sanığa savunmasını yapmak üzere süre verilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 10 Mayıs 2018 saat 09.30'da.

Birleştirme ve beraat taleplerine ret

12.30: Mahkeme başkanı iddianameyi özetledi. Pınar Saip savunmayı şu anda yapmayacağını belirterek süre istedi.

12.25: Mahkeme savunma yapılmadığı için beraat talebini reddetti. Davaların birlikte görülmesi halinde 1128 sanığın aynı dosya kapsamında haklarının tam olarak kullanmalarının sağlanamama ihtimali ve yargılamanın uzun sürebileceği gerekçeleriyle de birleştirme talebini reddetti.

11.59: Mahkeme talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.

Avukatlardan derhal beraat ve birleştirme talebi

11.13: Avukat Ziynet Özçelik, bildirinin yayınlanması ardından yaşanan hukuki süreci anlattı. Tek bir olay ve tek bir metin olduğunu hatırlattı. Tek bir iddianame olduğunu belirtti. Ayrı davaların adil yargılanma hakkı önünde engel teşkil ettiğini söyledi. Davanın diğer davalarla birleştirilme talebinde bulundu.

10.50: Avukat Eyüboğlu, derhal beraat talep etti. Usul itirazı yapacağını belirtti. Eyüboğlu’nun suçun oluşmadığına yönelik sözlerini, mahkeme başkanı “savunmaya geçmedik” diyerek kesti. Eyüboğlu, söz hakkına mahkeme başkanı tarafından müdahale edildiğinin zapta geçirilmesini isteyerek konuşmasını bitirdi.

Mahkemeden sınırlamaya itiraza ret

10.42: Mahkeme başkanı, Sanık müdafilerinin duruşma salonunda mahkememizin dosyasında yargılanan bir sanık olması, KHK ile sanık yönünden en fazla üç müdafinin hazır bulunarak savunma yapabileceğine yönelik sınırlandırma, başta AİHM olmak üzere tüm ulusal mahkemelerde olduğu gibi ükemizdeki mahkemelerin de yerleşmiş olan yazılı ve yazılı olmayan yargılama usul kurallarına uyulması, an itibariyle mahkememizin izleyici kısmında bulunan 25 kişilik kontenjanın içerisinde üzerinde cüppesi olan avukat arkadaşların bulunması, dolayısıyla sanık müdafinin dediği gibi tüm avukatların salon dışına çıkarılmamış olması, mahkememizce yapılan uygulamanın hukuka uygun olması gerekçesiyle oy birliğiyle talebi reddettiklerini açıkladı.

10.40: SavcıDuruşma salonunun fiziki koşulları ve ayrıca kamu görevi  ifa etmekte olan bir avukatın duurşma salonunda sanıklar için ayrılmış bölüme oturmasının yaratacağı nahoş görüntü duruşmanın idaresine ilişkin yazılı olan ve olmayan yerleşmiş kurallar dikkate alınarak bu konudaki tasarrufun heyeta ait olması babında talebin reddi hususunda karar verilmesinin uygun olduğu görüşündeyim diyerek talebin reddini istedi.

Avukatlardan sınırlamaya itiraz

10.38: Avukat Ziynet Özçelik, KHK ile gelen sınırlamanın savunma hakkına aykırı olduğunu belirterek  Sınırlanmanın uygulanmamasını, çıkartılan meslektaşların alınmasını istiyoruz dedi.

10.36: Avukat Oya Meriç Eyüboğlu söz alarak, Sanığa hukuki destek sunmak üzere vekalet almış birden çok arkadaşımız var, içimizden üç kişi söz hakkı alarak savunma yapacak. Biz diğer meslektaşlarımızın da bizlerle beraber sanık müdafileri için ayrılan kısma alınmasını talep ediyoruz dedi.

10.30: Mahkeme başkanı, İstanbul Üniversitesi'nden akademisyen Pınar Saip'in duruşmasını başlattı. 

10.29: Mahkeme başkanının üç avukat sınırlamasına uyulmaması halinde duruşmayı başlatmayacağı sözleri devam etti. Avukat bölümündeki üç avukat dışındaki avukatlar seyircilerden bir kısmının yer verdiği seyirci koltuklarına ve salon dışına geçti.

Üç avukat sınırlaması tepkisi

10.19: Heyet yerini aldı. Mahkeme başkanı Avukatla oturma düzenine dair görüştüklerini ancak düzene uyulmadığını gördüğünü söyleyerek, sanık avukatları kısmında üç avukat olması, diğer avukatların izleyici yerine geçmesini ya da dışarı çıkmasını istedi. Aksi halde duruşmayı başlatmayacağını söyledi.

Avukatların itirazda bulunmak istediği taleplerine ise Israr ediliirse farklı tedbirler almam gerekecek yanıtı verdi.

10.10: Mübaşir, mahkeme başkanının bir sanık için üç avukat kısıtlaması olduğunu söylediğini iletti. Salonda yer alan 12 avukat bu duruma tepki gösterdi. Saat 9.30'da başlayacak dava için heyet henüz yerini almadı. 

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, halklara ve inançlara saldıran, nefret suçu ve cinsiyetçi söylemler içeren, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Editörün Seçtikleri

Video Galeri

Arşivde Ara

Sizehaber'de Hangi Dilde Haber Yayınlansın?

  • Kürtçe
  • İngilizce
  • Diğer
  • Fransızca
  • İspanyolca
  • Almanca

Hava Durumu

Foto Galeri

Piyasa Durumu

DOLAR
r57shellr57shell